BJ Thompson sufre paro cardiaco; Chiefs cancelan entrenamiento

    BJ Thompson sufre paro cardiaco; Chiefs cancelan entrenamiento

    National Football League1:12