¡GOOOL! Dmitriy Ivanisenya anota para Zorya Luhansk.

    ¡GOOOL! Dmitriy Ivanisenya anota para Zorya Luhansk.

    UEFA Europa League1:15